Ostatnio na naszym forum

 • HoTa i 3.3 osobne pytania
  Autor: Hellburn, napisano 16 stycznia 2019 Przejdź
 • Heroes 3 HD na steam
  Autor: Cez, napisano 26 grudnia 2018 Przejdź
 • HEROES HD MOD - GRAFIKI
  Autor: Andruids, napisano 15 grudnia 2018 Przejdź

Ostatnio dodane mapy

 • Batory pod Pskowem
  Autor: Mlody, dodano 1 stycznia 2019 Zobacz
 • Nowa wojna światów (by lbyczy)
  Autor: Ibyczy, dodano 1 stycznia 2019 Zobacz
 • 007 Tycek
  Autor: Paweł Bulacz, dodano 1 stycznia 2019 Zobacz

Umiejętności drugorzędne

Oprócz sześciu umiejętności podstawowych, w Heroes of Might and Magic III jest jeszcze 28 umiejętności drugorzędnych. Każdy heros jest w stanie nauczyć się tylko 8 z nich. Ponadto, każdy ma też jedną lub dwie domyślne zdolności, które zna już przy wynajęciu. Niektórzy bohaterowie specjalizują się w którejś z nich (np. Ayden w Inteligencji, a Crag Hack w Ataku). Każda umiejętność drugorzędna może być rozwinięta na trzech poziomach: podstawowym, zaawansowanym i eksperckim. Jak nietrudno się domyślić - im wyższy poziom zdolności, tym większy bonus dla bohatera lub królestwa, którym gracz kieruje.

Przy każdym awansie (do ~23 poziomu) bohater otrzymuje jedną z dwóch losowych zdolności do wyboru. Jednakże, każda z klas ma różne prawdopodobieństwo wylosowania konkretnych umiejętności. Niektóre z nich nie mogą być w ogóle przyswojone przez danych herosów, np. Rycerz śmierci po prostu nie ma głowy do zarządzania Finansami, a Mag bitewny ma chorobę morską, która wyraźnie przeszkadza mu w Nawigacji. Są też zdolności, które można nazwać zdolnościami klasowymi - umiejętności te mają największe prawdopodobieństwo wylosowania przez bohatera danej frakcji, np. Klerycy specjalizują się w Pierwszej Pomocy, a Alchemicy są żądni doświadczeń.
W poniższych tabelach przedstawione zostało prawdopodobieństwo uzyskania danych zdolności przez konkretne klasy bohaterów. Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się przy awansie.

Bohaterowie mocy

7568781059
585656778
564558888
846777878
232201161
5887566105
595656652
7546510868
1063308553
362211322
833484285
5561058788
474445886
474545876
624304213
443423112
0000100000
4410444448
336463222
101412203
432130022
233343333
314221312
123342111
124251111
234243323
113221111
223342212

Bohaterowie magii

411431821
352422432
211431411
444656684
1077506484
331421441
210310400
211421511
224203413
594212242
521254064
452342932
252462422
322322422
335235113
744344324
0000100000
444444444
78108810688
212525336
443232336
343485336
426332336
5686610688
6710668578
4681068488
689568478
6784785108

Zdolności drugorzędne nie są losowane przy awansie. Tak naprawdę, przy rozpoczęciu rozgrywki gra tworzy rozbudowane drzewka umiejętności, które permanentnie wpływają na rozwój bohatera. Można więc stwierdzić, że przy awansie nie można poznać wszystkich dostępnych klasie umiejętności, lecz tylko te, które gra wylosowała po starcie mapy. Na drzewko rozwoju bohatera możemy jedynie wpływać ucząc się zdolności z Chatek wiedźm, Uniwersytetów itd. Warto zaznaczyć, że gracz nie jest w stanie dowiedzieć się (bez oszukiwania) jakie umiejętności zostały mu pisane.

Istnieją też pewne reguły, które nie podlegają powyższym tabelom.
Jeżeli bohater mocy lub Elementalista nie stanęli jeszcze przed wyborem jednej z czterech magii żywiołów, zdolności te pojawią się przy awansie na 4, 8, 12... poziom doświadczenia (czyli co 4 poziomy). Jeżeli powyżsi bohaterowie stanęli przed wyborem magii np. na 6 poziomie (zgodnie z prawdopodobieństwem z tabeli), kolejne magie żywiołów zostaną zaoferowane przy awansach na poziomy 10, 14, 18 itd.
Jeżeli bohater mocy lub Elementalista nie miał jeszcze do wyboru Mądrości, zdolność ta pojawi się przy awansie na 6, 12, 18... poziom doświadczenia (czyli co 6 poziomów). Jeżeli bohater nauczy się tej zdolności na innym poziomie (np. 8), gra zeruje licznik awansów i zaczyna liczyć je od nowa - kolejny raz Mądrość pojawi się na poziomie 14, 20 itd.
Jeżeli bohater magii za wyjątkiem Elementalisty, nie stanął jeszcze przed wyborem jednej z czterech magii żywiołów lub Mądrości, zdolności te pojawią się przy awansie na 3, 6, 9... poziom doświadczenia (czyli co 3 poziomy). Jeżeli bohaterowie nauczyli się tej zdolności na innym poziomie (np. 2), gra zeruje licznik awansów i zaczyna liczyć je od nowa - kolejny raz zdolności te pojawią się na poziomie 5, 8 itd.
Powyższe mechanizmy działają zarówno gdy bohater uczy się nowej umiejętności, jak i przy rozwijaniu wyuczonych już zdolności. W sytuacji gdy bohaterowi nie zostały zaoferowane ani magie żywiołów, ani Mądrość, ta ostatnia ma absolutne pierwszeństwo i to ona pojawi się przy awansie.

Jeżeli bohater zna umiejętność zablokowaną dla danej klasy (np. Rycerz i Nekromancja) w wyniku edytowania mapy, bądź wyuczenia w Chatce wiedźmy itd., wtedy prawdopodobieństwo rozwinięcia tej zdolności na wyższe poziomy jest najniższe z możliwych i wynosi 1.